Historie zabezpečovacích systémů

V rámci historie se lze setkat s rozsáhlou paletou postupně zdokonalujících se systémů zajišťujících bezpečí.

Z nejstarších dob se až do dneška dochoval vynález zámků na klíč a prosté mříže blokující přístup. Tyto dva prosté vynálezy ovšem prošly postupných vývojem, kdy se z mříží stal estetický doplněk oken i dveří a zámek postupně procházel zpřesňováním klíčového mechanismus a miniaturizací.

Prvním výrazným posunem je vynález mechanického kódového mechanismu známého ze starých sejfů a vysoce zabezpečených prostor (například bank). Podobné zámky fungovaly na mechanicky zadané sekvenci čísel či znaků, které odemykaly daný zámek.

Další výrazný posun přichází s objevem elektrického proudu, který se používal jako prevence proti vniknutí (nabití kovové konstrukce elektřinou). Po objevení elektromagnetismu se dokonce na některých místech používají i elektromagnetické zámky, které se otvírají poté, co do nich přestane proudit elektřina – konkrétně na místech, které musí být otevřené v případě, že vypadne elektřina, například únikové východy.

Poslední posun nadchází s příchodem moderní elektroniky, která je brzo zapracována do bezpečnostních systémů. V tomto bodě lze již mluvit o první generaci EZS (Elektronických Zabezpečovacích Systémů).

První generace EZS se vyznačuje tím, že je mechanická a analogická spíše, než optická či chemická digitální. Je poměrně neohrabaná a špatně se integruje do interiérů, které nejsou již dopředu postaveny se záměrem ji v sobě obsahovat. Přes tyto nevýhody je již první generace EZS přijata s mohutnou vlnou pozitivních reakcí od všech lidí, které trápí ochrana svého majetku a blízkých.

Druhou generací se rozumí EZS, které již fungují na principu raných počítačových sítí. Ty zajišťovaly lepší kontrolu a monitorování toho, jak má síť reagovat. Bohužel i tato generaci trpěla nedostatky generace minulé, byť v menší míře díky větší ovladatelnosti a pokračující miniaturizaci.

Dnešní EZS lze definovat jako třetí generaci, která aplikuje základní principy generací minulých na dnešní technologie. Díky tomu je velmi flexibilní, nenápadná, praktická, energeticky i prostorově nenáročná a nabízí excelentní kontrolu a osobní nastavení každému dle jeho potřeb.

Publikováno: 26. srpen 2013

 
 
 
© 2013 Sdružení podnikatelů Phone – Vytvořil E-kom Promotion s.r.o.Odkazy